2017 RESULTS:

Eastern NY                                   Western NY