2018 RESULTS:

Eastern NY                                       Western NY